Профил Адреси Запитване Switch to english version 
Конвектомати за хлебарство и сладкарство
 

Серия РОТОРБЕЙК ( E2 • T2 ,E4 • E5 • T5,E8 • T8,E11 • T11, T14 )

Фирмен код: 137-001176

Произход: Италия
Срок на доставка: 8 седмици
© 2007   фирма Джела-НД ЕООД уеб дизайн студо ТОРС